Cena za poskytnuté právní služby se v České republice řídí vyhláškou 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Tento právní předpis stanovuje výši odměny advokáta za jednotlivé úkony právní služby, pokud si advokát a klient nedojednají jiný způsob odměňování.

Individuální režim dle potřeb klienta

Naše advokátní kancelář je připravena krom výše uvedené možnosti (v případě zájmu klienta) sjednat i jiný způsob stanovení odměny advokáta (jako je např. hodinová sazba). Podle konkrétních požadavků na poskytnutí právních služeb Vám bezplatně a nezávazně sdělíme předpokládaný odhad nákladů na Vámi požadované právní služby a rovněž doporučíme způsob stanovení odměny, který pro Vás bude nejvhodnější.

Dlouhodobá spolupráce

V případě navázání dlouhodobé spolupráce s advokátní kanceláří BEHENSKÝ & PARTNERS s.r.o. jsme připraveni tuto skutečnost zohlednit při tvorbě ceny odměny advokáta a nabízíme sjednání měsíčního paušálu, v rámci kterého jsou naše služby poskytovány bez nutnosti hradit další výdaje za poskytnuté právní služby.

Naše advokátní kancelář je plátce DPH.